MuoviTech representerar Svenskt Geoenergicentrum

Juha Ojala från MuoviTech kommer att ingå i ledningsgruppen för Svenskt Geoenergicentrum.

MuoviTech representerar Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrum är kunskapscentret för dem som har intresse för geoenergifrågor i Sverige.Uppgiften är att samla och dela med av nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar, utöver detta bidra till geoenergins utveckling i samhället
1. Samla och sprida kunskap om geoenergi.
2. Erbjuda utbildning inom geoenergi.
3. Initiera, stödja och följa geoenergirelaterad forskning.
4. Bidra till standardisering och certifiering inom geoenergi.
5. Samarbeta med svenska och utländska organisationer och företag.

Svenskt Geoenergicentrums ledningsgrupp representerar hela geoenergibranschen
Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
Tomas Hallén, Akademiska Hus
Claes Regander, Sweco
Tony Jernström, Avanti/HP Borrningar
Juha Ojala, MuoviTech
Christer Jensmar, Thermia
Tony Andersson, Imtech
José Acuña, KTH Energiteknik

Läs mer:
www.geoenergicentrum.com

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR