Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum

Kunskapskällan till Sveriges tredje största förnybara energiresurs.

Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum

MuoviTech är stödjande företag till Svenskt Geoenergicentrum.

Svenskt Geoenergicentrum samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i ett hållbart samhälle.

Svenskt Geoenergicentrum utför följande uppdrag:
• samla och sprida kunskap om geoenergi och dess tillämpningar.
• erbjuda utbildning inom geoenergi.
• initiera, stödja och följa geoenergirelaterad FoU.
• bidra till standardisering och certifiering inom geoenergi.
• samarbeta med svenska och utländska organisationer och företag.

GEOENERGICENTRUM.SE

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR