Excess - för positiva energibyggnader.

MuoviTech är med i nya EU-projektet.

Excess - för positiva energibyggnader.

EXCESS (FleXible user-CEntric Energy poSitive houseS)Den 1 oktober 2019 startades projektet.
MuoviTech Finland är partner med hjälp av kollegor från Sverige.
På bilderna från Kickoffen ser ni bland andra: Paula Haavisto, Christian Isaksson och Adib Kalantar.

21 partners från åtta europeiska länder deltar och projektet finansieras av EU:s Horizon 2020-forsknings- och innovationsprogram.

Syftet med detta 4-åriga projekt är att visa att det är möjligt att omvandla energibyggnader till positiva energibyggnader.

Detta innebär att en byggnad som producerar huvuddelen av den förnybara energin som den själv använder, efter renovering kommer att producera mer energi än det faktiskt behöver.

Projektet kommer att fungera med fyra demonstrationsplatser belägna i de fyra huvudsakliga klimatområdena i EU: Nordiska, Kontinentala, Oceaniska och Medelhavet. (Finland, Österrike, Belgien och Spanien)

För mer information om EXCESS:
EXCESS

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR