Möt oss på slottet.

Fredagen den 16 september hålls Brunnsborrardagen på Wenngarns Slott.

Möt oss på slottet.

MuoviTech finns med som utställare och även i ett av seminarierna.

Utställning och seminarier håller på mellan 09:00 - 16:00

Seminarieprogram


10.00 Borrning i förorenade områden, Charlotte Sparrenbom, Lunds universitet
10.45 The Role of the National Groundwater Association in the Ground Source Heat Pump Sector in North America, Kevin McCray, NGWA (The National Groundwater Association USA)
11.30 Nätverk, kunskaps- och riktlinjearbete inom Svenskt Geoenergicentrum, Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
12.00 LUNCH
13.00 IGSHPA – History and future, John Turley, IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association)
13.30 Nya Normbrunn, Mattias Gustafsson, SGU (Sveriges geologiska undersökning)
14.00 Djupa borrhål för bergvärmepumpar – Samarbete mellan näringsliv och akademi, Brunnsborrare och akademiker
14.30 Ground heat exchangers for high temperature BTES applications, Adib Kalantar, MuoviTech AB
15.00 Geoenergi i fjärrvärmenätet, Mattias von Malmborg och Anders Tvärne, SENS AB
16.00 AFTER WORK

Om Brunnsborrardagen


Brunnsborrardagen är en anrik mötesplats som har sitt ursprung i medlems- och leverantörsträffar inom Sveriges Avanti-Borrare Förening, Sveriges äldsta branschorganisation för borrentreprenörer. Våra medlems- och leverantörsträffar växte snabbt och det var naturligt att öppna upp en Brunnsborrardag för hela branschen. Avanti har sedan 90-talet organiserat Brunnsborrardagen först på Eurostop i Märsta, sedan Steninge Slott för att nu träffas på Wenngarns Slott. Under Brunnsborrardagen kan ni ta del av bland annat utrustning, tjänster och nyheter inom branschen. Vi bjuder på en inomhusdel en utomhusdel samt seminarier. I år samarbetar vi med IGSHPA Sweden och KTH som anordnar International GSHP Convention den 15 september 2016.

brunnsborrardagen.se

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR