Geoenergidagen 2017

28-29 september på Scandic Talk i Älvsjö.

Geoenergidagen 2017

Välkommen till Geoenergidagen 2017 och dess workshop och middag den 28 och 29 september!

MuoviTech är med som utställare och kommer lära dig allt om TurboCollector 45.

VAD ÄR GEOENERGIDAGEN?


Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums årliga forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Geoenergidagen riktar sig till alla med intresse i energifrågor och tar upp allt som rör geoenergi – från miljömässiga överväganden, forskning, design, genomförande och drift och uppföljning.

Dagen före Geoenergidagen arrangeras även en halvdags workshop kring aktuella geoenergirelaterade frågeställningar.

Läs mer: Klicka här

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR