Muovitech är certifierade för ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Ökad efterfrågan på ISO-certifieringar för större projekt.

Muovitech är certifierade för ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

DIPLOMET PÅ PLATS


På bilden ser vi Ronny Eriksson ta emot ISO-diplomet av Uno Jöelaid från Acurba.

SE DIPLOM

ISO 9001


ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden.

Några effekter av att arbeta med kvalitetsledning enligt ISO 9001
Engagerar ledningen
Förbättrar affärsprocesser
Effektiviserar verksamheten
Uppmuntrar intern kommunikation
Ökar kundtillfredsställelsen
Förbättrar möjligheten till att vinna upphandlingar
Stärker varumärket

ISO 14001


ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Grunden till ISO 14001 är de 55 skall-kraven. ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

OHSAS 18001


OHSAS 18000 är en internationellt accepterad standard, som ligger till grund för ett ledningssystem för arbetsmiljö. Ledningssystemet blir en struktur för hur organisationen arbetar med sina arbetsmiljöfrågor. Det omfattar uppföljning, utvärdering och redovisning av miljöarbetet. I standardserien ingår hittills en kravstandard, OHSAS 18001, och en vägledningsstandard, OHSAS 18002.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR