Geoenergidagen 2014

Workshop och seminarium om Geoenergi.

Geoenergidagen 2014

Geoenergidagen arrangeras av Svenskt Geoenergicentrum som MuoviTech är stödjande företag till. Vi var representerade under de två dagarna som innehöll en del med Workshop en del med Seminarium.

Workshop


I workshopen på eftermiddagen den 30 september deltog 45 personer och de ämnen som livligt diskuterades var:
Remissvaren på första utkastet till Branschpraxis för Termisk Responstest (TRT)
Mätning och uppföljning av geoenergianläggningar
Geoenergi för bostadsrättsföreningar

Seminarium


I seminariedagen för Geoenergidagen den 1 oktober deltog 65 personer och programmet innehöll följande föredrag och föredragshållare:
- Geoenergi i infrastrukturen – Johan Barth, Svenskt Geoenergicentrum
- Är det så viktigt med turbulent flöde i kollektorerna? – Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, och Jeffrey D Spitler, OSU
- Panel om Nordisk geoenergi State-of-the-Art – Jouni Salakari, Björn Gleditsch Borgnes, Christian Christianssen, Johan Barth
- Geoenergi i kulturbyggnader – Mikael Gustafsson, SFV
- Sprickor i berg – vad gör det? – Peter Wilén, Norconsult
- Hur räknar vi ekonomi och LCC för geoenergi? – Michael Hägg, Sweco

Läs mer
www.geoenergicentrum.se/geoenergidagen

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR