45mm är en stor nyhet!

TurboCollector 45mm har många fördelar.

45mm är en stor nyhet!

1. LÄTT ATT INSTALLERA I 115mm BORRHÅL
2. BÄTTRE ENERGIFÖRBRUKNING
3. MINDRE VÄRMERESISTANS
4. HÖGRE FLÖDESHASTIGHET
5. TILLRÄCKLIGT FLÖDESHASTIGHET FÖR VÄRMEPUMPARLÄTT ATT INSTALLERA I 115mm BORRHÅL


TurboCollector 45mm är konstruerad för att kunna installeras i ett 115mm borrhål. Den är lika lätt att installera som en kollektor på 40mm, och mycket lättare att installera än en kollektor på 50mm. TurboCollector 45mm kan installeras dubbellindad i borrhålet, så djupt som 400m, medan motsvarande på 50mm alltid måste installeras med 2st enkellindade rullar.

BÄTTRE ENERGIFÖRBRUKNING


TurboCollector 45mm har 12,5% större ytarea än en kollektor på 40mm, vilket betyder att tryckfallet är avsevärt mindre med en TurboCollector 45mm vid bibehållen flödeshastighet. Detta medför mycket mindre energiförbrukning för cirkulationspumpen.

MINDRE VÄRMERESISTANS


I ett 115 mm borrhål är värmeresistansen hos TurboCollector 45mm i genomsnitt 11% mindre jämfört med en kollektor 40mm. I praktiken innebär detta att köldbärarspriten som går in i värmepumpen via TurboCollector 45mm är cirka 0,3-0,4 °C varmare än vätskan från en kollektor på 40mm.

HÖGRE FLÖDESHASTIGHET


Vid behov kan flödeshastigheten hos en TurboCollector 45mm justeras så att den blir högre än för en kollektor på 40mm. Mätningar har visat att TurboCollector 45mm kan uppnå 33% högre flödeshastighet än en kollektor 40mm med slät insida utan att öka effekten på cirkulationspumpen.

TILLRÄCKLIGT FLÖDESHASTIGHET FÖR VÄRMEPUMPAR


Värmepumpar är konstruerade för att fungera vid ett bestämt nominellt flöde som gör att temperaturskillnaden mellan utgående och inkommande vätskor vid markvärmeanläggningen (deltaT) är cirka 3 °C. Vid lägre flödeshastighet ökar temperaturskillnaden, vilket minskar värmepumpens effektivitet.

När en “vanlig” cirkulationspump används är maximal tryckfall i en kollektoranläggning i allmänhet 70-90kPa. När en kollektor 40mm används bör borrhålet inte vara djupare än 180m för att uppnå önskad nominell flödeshastighet. Utrymmesbegränsningar och borrkostnader gör det dock ofta mer fördelaktigt att borra färre och djupare borrhål för bergvärme.

Cirkulationspumpen kan bytas ut mot en större modell. Detta ökar dock pumpens energiåtgång. Den nominella flödeshastigheten nås sällan med borrhål djupare än 250m, även med en större cirkulationspump. TurboCollector 45mm kan dock installeras i djupa borrhål, utan att flödeshastigheten påverkas negativt.

EXEMPEL


En 60 kW värmepump för bergvärme kräver vanligen en nominell flödeshastighet på cirka 3 l/s. Låt oss anta att totaldjup för bergvärmeanläggningen är 1200 m. Maximal flödeshastighet som kan uppnås i ett borrhål med kollektorer 40mm är 0,6 l/s, vilket innebär att systemet måste ha minst fem borrhål. Borrhålens totala längd blir alltså 5 x 240m. Om system består av fyra borrhål med djupet 300m, blir den maximala flödeshastigheten 2,4 l/s (en tryckförlust på cirka 145 kPa). Nominell flödeshastighet på 3 l/s kan dock lätt nås med TurboCollector 45mm (tryckfall på cirka 120 kPa).

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR