MuoviTech stödjer Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan.

MuoviTech stödjer Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola besöker skolor och ger ut böcker.

Aktiv Skolas värdegrund


Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt vi gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa. Vi anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

Hälsa i den här definitionen innefattar:
Andlig hälsa – möjlighet att leva efter principer baserade på moral, tro, religion eller sekulär syn, och att känna att man har ett syfte med livet.
Sexuell hälsa – möjlighet att få utöva sin sexualitet och bli accepterad som den man är.
Social hälsa – är länken mellan individens hälsa och hur samhället är utformat med avseende på till exempel bostäder, stödjande samhällsinstitutioner och möjlighet till utbildning och arbete.
Miljö – kvaliteten på den yttre fysiska miljön, till exempel transporter, vattenrening, luft.
Fysisk hälsa.
Mental hälsa.
Emotionell hälsa – möjlighet att känna och ge uttryck för känslor och kunna förstå andras känslor.
Psykosocial hälsa – stöd från familj och vänner, möjlighet att kommunicera med andra, utveckla relationer och utöva aktiviteter tillsammans med andra.

aktivskola.org

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR