PRESSRELEASE

Ernströmgruppen förvärvar MuoviTech.

PRESSRELEASE

Mika Ojala, Alexander Wennergren-Helm, Leif Åkesson & Kari Ojala.

Ernströmgruppen förvärvar geoenergibolaget MuoviTech


Ernströmgruppen förvärvar 90,1% av aktierna i MuoviTech-koncernen.


MuoviTech, som har huvudkontor i Brämhult utanför Borås och dotterbolag i flera länder i Europa, är en marknadsledande tillverkare av kollektorsystem för geoenergilösningar som jord-, sjö- och bergvärme. Bolaget bedriver ett aktivt utvecklingsarbete och största delen av försäljningen kommer från egenutvecklade och patenterade lösningar. 2020 var omsättningen 275 MSEK med god lönsamhet.

Behovet av att ta ansvar för kommande generationers klimat och att, i linje med EU:s uttalade ambition, göra Europa koldioxidneutralt till 2050 utgör en stark drivkraft för geoenergimarknaden. Sverige och Norden är idag ledande inom geoenergi och det finns en växande marknad i Europa. Systemlösningar baserade på geoenergi kan utvinna både värme och kyla och dessutom säsongslagra energi, vilket blir viktigare med växande andel volatil energiproduktion.

För både småhus och kommersiella fastigheter ger den förnybara geoenergin en låg energiåtgång och livscykelkostnad. Med hybridsystem, där geoenergi kombineras med solenergi, skapas miljöledande och konkurrenskraftiga kyl- och värmesystem. Ett bra exempel på en hybridsystemlösning med sol- och geoenergi finns i Drammen i Norge.
Se video
MuoviTech levererade kollektorsystemet och Ernströmgruppens dotterbolag SGP Armatec de termiska solfångarna.

”MuoviTech är ett utmärkt exempel på bolag som passar oss väl. De är drivna entreprenörer, har starka marknadspositioner och internationell potential i en affär som bidrar till en grönare planet.

Vi ser fram emot att utveckla marknaden och verksamheten tillsammans med MuoviTechs duktiga entreprenöriella medarbetare,” säger Alexander Wennergren-Helm, VD på Ernströmgruppen.

”När världen gör stora globala investeringar för att motverka klimatkrisen ser vi stora möjligheter att utveckla vår affärsmodell för att möta framtidens behov av förnyelsebar och klimatneutral energi. I Ernströmgruppen får vi långsiktiga ägare som kan stötta oss i den ambitionen,” säger Kari Ojala, grundare och COO på MuoviTech AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Wennergren-Helm
VD, Ernströmgruppen
Tel: 0708 20 33 00
www.ernstromgruppen.com

Läs pressmeddelandet i sin helhet
LÄS PDF

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR