Samlingsbrunn Compact

Upp till 12 kollektorer.

Samlingsbrunn Compact

KOMPAKT FORMAT FÖRENKLAR INSTALLATION
Compact är tillverkad av polyeten och framtagen för medelstora projekt. Vid behov kan flera brunnar seriekopplas.

LOCK
Som standard ingår låsbart kompositlock för 1,5 ton med justerbart teleskop. Körbar betäckning för 40 ton finns som tillägg.

INNEHÅLL
I standardutförandet utrustas Compact med vår nya flödesmätare, Tacosetter Hyline, som är tillverkad av fiberförstärkt plast, samt avstängningsventil av polyeten. Alla komponenter svetsas ihop, inga mekaniska kopplingar används. Detta ger ett säkert system som inte påverkas av korrosion. Compact kan också utrustas med de flesta modeller av ventiler och flödesmätare i vårat sortiment.

VARJE BRUNN TRYCKTESTAS
Varje brunn genomgår flera tester för att säkerställa att brunnen är tät. Brunnskroppen fylls med vatten för att kontrollera att det inte finns något läckage. Komponenter och rör i brunnen trycktestas för att garantera att systemet är tätt. Trycktestet omfattar stamledning, anslutningar, ventiler och flödesmätare.

UNIK ANPASSNING
Kontakta oss så löser vi dina önskemål gällande utseende, ventiler, mått och antal anslutningar.

PRODUKTINFORMATION
Mått exkl förhöjningsring: 850x850x570 mm
Material: Polyeten med UV-skydd
Färg: Vit
Stamledning: Ø40-110mm
Anslutningar: Upp till 12 st kollektorer, Ø32-50mm

Geoenergi / Samlingsbrunnar, skåp och fördelningsrör

TA KONTROLL ÖVER VÄRME OCH KYLA.

ANVÄND INTE ENERGI FÖR ATT BLI AV MED ENERGI!
LÄS MERRoute45

45mm hela vägen från berg till värmepump.
LÄS MER