Samlingsbrunnar, skåp och fördelningsrör

Image

Samlingsbrunn DN650

Upp till 3 kollektorer.

Läs mer

Image

Samlingsbrunn DN850

Upp till 10 kollektorer.

Läs mer

Image

Samlingsbrunn Compact

Upp till 12 kollektorer.

Läs mer

Image

Samlingsbrunn DN1200

Upp till 20 kollektorer.

Läs mer

Image

Samlingsskåp Magnelis

För installation ovan mark.

Läs mer

Image

Fördelningsrör med Kulventil

Fördelare för energikollektorer.

Läs mer

Image

Fördelningsrör med injusteringsventil

Fördelare för energikollektorer.

Läs mer