Fryspunkt, flampunkt mm. vid olika koncentrationer.