Normbrunn 16 är klar

SGU har en ny uppdaterad vägledning för att borra brunn.

Normbrunn 16 är klar

SGU har uppdaterat vägledningen för att borra brunn. Mycket av innehållet i Normbrunn –16 är sig likt från föregående version. Nya delar som tillkommit är bland annat borrning i förorenade områden, borrning i vattenskyddsområden och borrning av större anläggningar.

– Syftet med vägledningen är att vara till hjälp vid anläggandet av vatten- eller energibrunnar. Genom att följa de anvisningar som ges i Normbrunn –16 ökas möjligheten till säker hållbar vattenförsörjning och miljösäkra energibrunnar, säger Göran Risberg, avdelningschef på Mark och grundvatten på SGU.

Sedan föregående version av Normbrunn har miljömålssystemet i Sverige förändrats, men grunden för SGUs engagemang är fortfarande vårt ansvar som miljömålsmyndighet.

Vägledningen vänder sig i första hand till brunnsborrare och ingår också i det undervisningsmaterial som SGU tillhandahåller till certifieringsutbildningen för brunnsborrare. Lika viktiga som borrentreprenörerna är handläggarna på kommuner och länsstyrelser som har att ta ställning till den tillståndsplikt och den uppföljning av anmälningsplikt som råder vid anläggning av energibrunnar och i vissa fall vattenbrunnar.

Vägledningen vänder sig också till de fastighetsägare som vill anlägga vatten- eller energibrunnar. Målet är att minska risken för miljöstörningar och därmed för sådana skadestånd som kan bli följden om borrningen orsakar skada på omgivande miljö och fastigheter. (Genom att följa de anvisningar som ges här ökas möjligheten till säker vattenförsörjning och miljösäkra energibrunnar.)Vägledningen berör utförandet av bergborrade brunnar avsedda främst för enskild vattenförsörjning och geoenergi (uppvärmning eller frikyla). Här finns riktlinjerna samlade för hur förundersökning, tekniskt genomförande och handhavande bör gå till när en brunn anläggs på ett säkert sätt, med avseende på hur grundvattnet, omgivande mark och byggnader eller annan miljö påverkas.

Vägledningen innehåller checklistor för såväl konsumenter som brunnsborrare. Ett gott råd är att alltid anlita certifierade brunnsborrare, ett annat att alltid kontakta kommunen i förväg för information om vad som gäller där brunnen ska borras.

Vägledningen kommer att finnas i tryckt upplaga inom kort.

SGU Normbrunn-16.pdf

Nyheten på www.sgu.se

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR