Enkla instruktioner för FlowGuard

Beräkna och justera flödet med FlowGuard injusteringsventil i en samlingsbrunn.

Enkla instruktioner för FlowGuard

1. MONTERING


2. INSTÄLLNING AV FLÖDE


3. MEMO STOP


Garanterar en snabb och exakt återställning till ursprungligt flöde om ventilen varit avstängd.

FLÖDESBERÄKNING


Flödesberäkning när FlowGuard används tillsammans med frostskyddsvätskor som glykol, vatten och brine. För att undvika svåra diagram och sofistikerad matematik, rekommenderar vi följande tumregel när du vill beräkna ett specificerat flöde vid användning av frostskyddsvätskor.

Temperaturområde -10°C...+10°C
Justera in ett 10% större flöde på FlowGuards flödesmätare.

Temperaturområde -10°C...-20°C
Justera in ett 20% större flöde på FlowGuards flödesmätare.

Exempel
Du vill ha ett specificerat flöde på 40 l/min, frostskyddsvätskan håller en temperatur på -20°C.
Enligt ovanstående tumregel måste vi öka flödet med 20%.
Detta resulterar efter beräkning till 8 l/min.
Justera FlowGuards flödesmätare till 40 + 8 = 48 l/min.

INSTRUKTIONSBLAD


Hämta PDF

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Var alltid uppdaterad med de senaste nyheterna.

KLICKA HÄR