Spacer

Avståndshållare

Spacer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Används för att undvika kortslutningseffekt mellan inkommande och utgående flöden i kollektorn.
Monteras med jämna avstånd mellan rören i kollektorn.

PRODUKTINFORMATION
Dimensioner: 32-50mm
Material: Plast

Geoenergi / Tillbehör och installation