E-therm KBS Agro

Bioetanol

E-therm KBS Agro

Innehåller svensk bioetanol (producerad av närodlat vete) som är denaturerad och grönfärgad.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Används som köldbärarvätska i geoenergisystem för att förhindra frysning i köldbärarkretsen. Bioetanol är idag den absolut vanligaste lösningen för köldbärare i Sverige.

PRODUKTINFORMATION
Koncentrationer: Finns både som koncentrerad och som färdigblandad.
Förpackningar: Dunk 25l, Fat 250l, IBC 1000l och Bulktransport.

MILJÖ OCH SÄKERHET
Den akuta giftigheten för människan är låg. Låg giftighet för vattenorganismer. Lätt nedbrytbart. Bioackumuleras ej. Fermenterad etanol ger inget nettotillskott av CO2. Förnyelsebar råvara.

Geoenergi / Tillbehör och installation