TurboCollector®

Energikollektor med bättre prestanda.

TurboCollector®

BÄTTRE PRESTANDA
TurboCollector är en patenterad vidareutveckling av en traditionell kollektor, med betydligt bättre värmeöverföringsegenskaper. Detta skapas genom ett mer turbulent flöde. Fältmätningar visar att TurboCollector har upp till 33% lägre borrhålsmotstånd än motsvarande mätningar på slät kollektor.

Tryckfallstabell SDR17

PRODUKTINFORMATION
Dimensioner: 32mm, 40mm, 45mm, 50mm
Längder: 50-500m
Tryckklasser: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 och PN16 SDR11
Material: PE100 och PE100RC

Levereras med anpassad returvikt från fabrik. Returböjen är väl skyddad. Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation.

CERTIFIKAT
P-märkning av RISE med godkännandenummer SC1106-11.

Geoenergi / Kollektorer för jord-, sjö- och bergvärme

TA KONTROLL ÖVER VÄRME OCH KYLA.

ANVÄND INTE ENERGI FÖR ATT BLI AV MED ENERGI!
LÄS MERRoute45

45mm hela vägen från berg till värmepump.
LÄS MER