MuoviTerm

Återfyllnadsmaterial för borrhål

MuoviTerm

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
På arbetsplats blandas Muoviterm med vatten till en blandning som kan pumpas. 25 kg MuoviTerm kan blandas med en volym av 11 - 15 liter vatten. En perfekt blandning erhålls genom att använda 15 liter vatten per 25 kg MuoviTerm. MuoviTerm blandas i en mixern så att en homogen blandning uppnås som därefter injekterad med hjälp av ett PE-rör från botten till toppen av borrhålet.

FÖRDELAR
- Hög värmeledningsförmåga (~ 2,0 W / mK)
- Permanent kontakt mellan kollektor och berg
- Ger en mer enhetlig värmeväxling av systemet
- Skyddar grundvattnet
- Håller konstant volym hela tiden
- Blandas bara med vatten på arbetsplats
- Användarvänligt
- Motståndskraftig mot sulfat
- Kontrollerad under produktionen

PRODUKTBESKRIVNING
MuoviTerm är ett torrt murbruk, gjort av naturliga lermineraler med kemisk motståndskraft speciellt utvecklad för återfyllning av borrhål för geoenergi. MuoviTerm är en färdigblandad produkt som endast kräver tillsats av vatten. De tekniska egenskaper som MuoviTerm uppvisar kan endast uppnås om materialet är uppblandade med avsedd mängd vatten. Blanda i en mixer-pumpenheten för att få en helt homogen komponent. MuoviTerm innehåller ett speciellt bindemedel som uppvisar särskilt hög motståndskraft mot vatten som är aggressivt mot betong. MuoviTerm innehåller utvalda råvaror och är därför lämplig att använda i vattenskyddsområden för att skydda grundvattnet.

Alla egenskaper i MuoviTerm gör så att injektering ger en permanent termisk hög verkningsgrad. Den termiska verkningsgraden i hela geoenergisystemet beror till stor del på att energin skall överföras så enkelt som möjligt mellan berget och köldbärarvätskan med så låga förluster som möjligt. Med MuoviTerm uppnås en permanent anslutning mellan berget och kollektorn genom en optimerad lera och mineralblandning.

BLANDNINGSPARAMETER
1m ³ färdigblandat = 1050 kg av MuoviTerm + 631 l vatten

TEKNISK SPECIFIKATION
Densitet för färdigblandad mix ≈ 1650 kg/m3
Viskositet (t0): 50 ± 70 s
Vatten separation <1,0%
Värmeledningsförmåga: λ ≈ 2,0 W / mK

LEVERANS OCH LAGRING
- 25kg säckar på pall,
- Lagras torrt.

Alla data som beskrivs är uppmätta under laboratorieförhållanden med sedvanliga mättoleranser.

VOLYMBERÄKNING MUOVITERM
Denna beräkning används vid återfyllning av borrhål.
Klicka här för Beräkningsprogram

Geoenergi / Tillbehör och installation