Foderrör

Foderrör för permanent fodring av borrhål

Foderrör

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Foderrör skall installeras mellan markyta och berggrund för att undvika att ytvatten blandas med grundvatten.

PRODUKTINFORMATION
Längd: 3m och 6m.
Dimensioner: Ø 139,7x5,0mm och Ø 168,3x5,0mm.
Fasning: 55 grader i ena änden.
Antal: 10 rör per bunt.
Material: S235JRH.

Tillverkas i enlighet med EN 10219-1/2.

Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation.
Rören är fasade i ena änden för att underlätta svetsning.

Geoenergi / Foderrör och foderrörslock