Standardkollektor

Traditionell energikollektor.

Standardkollektor

PRODUKTINFORMATION
Dimensioner: 32mm, 40mm, 45mm, 50mm
Längder: 50-500m
Tryckklasser: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 och PN16 SDR11
Material: PE100 och PE100RC

Tryckfallstabell SDR17

Levereras med anpassad returvikt från fabrik. Returböjen är väl skyddad. Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation.

CERTIFIKAT
P-märkning av RISE med godkännandenummer SC1106-11.
För dimensioner och tryckklasser, se certifikat SC1106-11.
Rören produceras enligt INSTA SBC 12201 EN 12201:2003, certifikat 5029.

Geoenergi / Kollektorer för jord-, sjö- och bergvärme