Rälsvikter

Vikt

Rälsvikter

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Vikten monteras på kollektorn, ovanför returböjen, för att underlätta installationen i borrhålet. Vikten anpassas beroende på längd och typ av kollektor.

PRODUKTINFORMATION
Dimension: Ø63mm och Ø90mm
Vikt(kg) : 9kg och 12kg

Geoenergi / Tillbehör och installation