Ledvikter

Vikt

Ledvikter

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Vikten monteras i botten av kollektorn för att underlätta när den installeras i borrhålet. Vikten anpassas beroende på typ av kollektor samt längden på borrhålet.

PRODUKTINFORMATION
Dimension: Ø63mm och Ø90mm
Vikt(kg) : 8, 10, 12, 16 och 20

Geoenergi / Tillbehör och installation