Utvändig Skyddshuv

Tillfälligt skydd för borrhål

Utvändig Skyddshuv

Monteras på foderrör som tillfälligt skydd innan installation.

PRODUKTINFORMATION
Dimensioner: Ø 139,7mm och Ø 168,3mm.

Geoenergi / Foderrör och foderrörslock