Foderrör

Foderrör för permanent fodring av borrhål

Foderrör

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Foderrör skall installeras mellan markyta och berggrund för att undvika att ytvatten blandas med grundvatten.

PRODUKTINFORMATION
Längd: 3m och 6m.
Dimensioner: Ø 139,7x5,0mm och Ø 168,3x5,4mm.
Fasning: 55 grader i ena änden.
Antal: 10 rör per bunt.

Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation.
Rören är fasade i ena änden för att underlätta svetsning.

Produceras enligt DIN 2458/1626 och EN 10220:2002.

Geoenergi / Foderrör och foderrörslock