Sjö- & Jordvärmerör TurboCollector®

Energikollektor med bättre prestanda.

Sjö- & Jordvärmerör TurboCollector®

BÄTTRE PRESTANDA
TurboCollector är en patenterad vidareutveckling av en traditionell kollektor, med betydligt bättre värmeöverföringsegenskaper. Detta skapas genom ett mer turbulent flöde.

PRODUKTINFORMATION
Dimensioner: 32mm, 40mm, 45mm, 50mm
Tryckklasser: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 och PN16 SDR11
Material: PE100 och PE100RC

Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation.

Geoenergi / Kollektorer för jord-, sjö- och bergvärme