Fördelningsrör med injusteringsventil

Fördelare för energikollektorer.

Fördelningsrör med injusteringsventil

Fördelningsrör med injusteringsventil och avluftare. Standardmått mellan anslutningarna är CC 100mm.
Fördelningsrören provtrycks och täthetskontrolleras.

UNIK ANPASSNING
Kontakta oss så löser vi dina önskemål gällande utseende, ventiler, mått och antal anslutningar.

Geoenergi / Samlingsbrunnar, skåp och fördelningsrör