Rörskrapa

Rörskrapa

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Används före svetsning av plaströr. Innan rören svetsas måste det yttersta skiktet på rören skrapas bort.

Vatten / Svetsar, maskiner och verktyg