Rörisolering

Minskning av värmeförluster

Rörisolering

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Rörisolering för att minska värmeförluster och kondens i rör.

PRODUKTINFORMATION
Material: Polyeten
Längd: 2m.
Dimensioner: Ø42/9 och Ø42/13.
Tillhandahålls även i andra dimensioner.

Vatten / Tillbehör och installation