Vridspjällsventil

Avstängningsventil

Vridspjällsventil

Monteras på stamledningar i samlingsbrunnar, samlingsskåp och på fördelningsrör.

Vatten / Ventiler och kopplingar