Kollektorvinda

Förenklar installation av kollektor.

Kollektorvinda

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För nedsänkning av energikollektor.

PRODUKTINFORMATION
Kraftig konstruktion för långa kollektorer.
Fällbara stöd, för enkel transport.
Vindan är varmförzinkad med självsmörjande lager.

Innerdiameter 960mm.

Geoenergi / Svetsar, maskiner och verktyg