Optorör på Coil

Optorör Ø 16, 20, 25, 32, 40 och 50mm.

Optorör på Coil

Optorör som levereras är av typen PEH, SDR11
SDR11 = Förhållandet mellan diameter och väggtjocklek. T ex 40mm / 11 = 3,7mm
Dessa rör benämns ofta t ex 40x3,7, 40/33, 40/32 eller 40/32,6 beroende på fabrikat, men är samma sak.

Våra kabelskyddsrör är i samtliga dimensioner tillverkade i enlighet med SPCR 144.

KABELSKYDDSRÖRSSYSTEM FÖR SKYDD AV FIBERKABLAR
MuoviTechs optorör är tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Rören uppfyller friktionskoefficient <0,1 enligt SPCR 144. Annan text märkning än standard, samt valfri stripes färg kan erbjudas vid större beställningar.

MUOVITECH OPTORÖR
Tål slag och stötar - MuoviTechs Optorör tål slag och stötar, t.ex. vid förvaring, transport och installation. Rören är dessutom mycket lätta, vilket innebär att de i de normalt förekommande dimensionerna inte kräver någon speciell lyftanordning.

Kemiskt resistenta - MuoviTechs Optorör rostar inte, de är inte elektriskt ledande och påverkas inte av aggressiva jordtyper.

Lång livslängd - MuoviTechs Optorör har en lång livslängd. Vid både normal och förhöjd användningstemperatur håller de flesta rören betydligt längre än vad som föreskrivs i gällande standarder.

Tål värme och kyla - MuoviTechs Optorör kan läggas under alla normala temperaturförhållanden.

Miljövänliga - MuoviTechs Optorör är miljövänliga både vad gäller tillverkning och användning och utvecklar inte farliga gifter eller gaser vid t.ex. brand.

Motsvarar gällande standards/rapporter - De standards som ska följas vid tillverkning av kabelskyddsrör, som MuoviTech följer, är gällande utgåvor av:

SS-EN 61386-24 - Kabelskyddsrör för förläggning i mark Internationell standard som beskriver kraven för rör förlagda i mark.

SS 424 14 37 - Kabelförläggning i mark Standard utgiven av SEK – Svensk Elstandard. Avser krav på kabelskyddsrör med klassning normalt och förstärkt utförande, samt på kabelskyddsrör vid förläggning ovan mark. Dessutom anges normer för förläggning av kabel i mark och kraven på användande av kabelskydd.

EBR KJ 41 - Kabelförläggning max 145 kV Utges av Svensk Energi. Handbok som beskriver kabelförläggning och förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning max 24 och 145 kV. Tar upp olika förläggningskonstruktioner (typblad) med fyllningshöjder, markförhållanden samt krav på fyllnadsmassor kring kablar och rör. Tar även upp förläggningskonstruktioner vid förläggning ovan mark.

SPF Verksnorm 5200 - Kabelskyddsrör för kraftkabel Utgiven av Sveriges Plastförbund. Norm som beskriver testning och krav på kabelskyddsrör som skall uppfyllas för att erhålla ett märkningstillstånd. Kabelskyddsrören skall kontrollprovas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut för att tillståndet skall vara giltigt.

MuoviTech följer dessa standards vid sin tillverkning av Optorör.

För ytterligare info, vänligen Kontakta MuoviTech.

Telecom / Optorör & Tillbehör