Leddvekter

Vekt

Leddvekter

BRUKSOMRÅDE
Vekten monteres i bunnen av kollektoren for å underlette når den installeres i borehullet. Vekten tilpasses avhengig av type kollektor og lengden på borehullet.

PRODUKTINFORMASJON
Dimensjon: Ø 63 mm og Ø 90 mm
Vekt (kg): 8, 10, 12, 16 og 20

Geoenergi / Tilbehør og installasjon