Kollektormater

For nedsenking av kollektorer

Kollektormater

MuoviTechs kollektormater passer til enkelt- og dobbeltviklede kollektorer Ø 32–50 mm. Passer til fôringsrør 139,7 mm og 168,3 mm. Den lave vekten underletter arbeidet slik at en person klarer arbeidet selv og sparer tid. Enkel å håndtere og transportere. Som standard leveres kollektormateren med kraftige drivruller for kollektorer 2 x 40 mm.

BRUKSOMRÅDE
Kollektormateren er ment for nedsenking og opptak av kollektorer og vannpumper.

PRODUKTINFORMASJON
Kollektorer: Ø 32 mm, 40 mm, 45 mm og 50 mm
Fôringsrør: 139,7 mm og 168,3 mm
Elmotor: 1-faset 230 V / 1.1 kW
Hastighet: Nedsetting ca. 15 m/min
Vekt: 55 kg
Lengde: 660 mm

Kollektormateren er CE-merket.

Beskyttelseskapper for sikker håndtering og som reduserer risikoen for arbeidsskader.

Geoenergi / Sveiser, maskiner og verktøy