Kilfrost GEO

Bedre egenskaper

Kilfrost GEO

Det høyeffektive, gift-frie alternativet til etanolbaserte kuldebærer for væske/vann varmepumper.

Nøkkelfunktioner hos Kilfrost GEO
• Ikke brannfarlig.
• Fort turbulent.
• Høy densitet.
• Gift-fri kuldebærer.
• Inneholder ikke nitrat, nitriter, borater, tungmetaller og fosfater.
• Optimal driftstemperaturområde -40°C til +88°C.

PRODUKTBESKRIVELSE
Kilfrost GEO er en vætske utviklet for å øke både prestanda og sikkerheten i geoenergi anlegg. Kilfrost GEO har høy densitet, lav viskositet og er ikke brannfarlig. Dette gjør at den er bedre enn etanolbaserte kuldebærervæsker . Den blir raskt turbulent noe som bidrar til en mer effektiv varmeoverføring. Den høye densiteten gjør at den passer meget bra til dype borehull eller der borehullet skal tilbakefylles . På system med etanolbaserte væsker riskerer man å få et for høyt ytre trykk på kollektoren, som kan resultere i deformasjoner eller kollaps.

PRODUKTINFORMASJON
Konsentrasjoner: Tilgjengelig som både konsentrert og ferdigblandet.
Emballasje: Dunk 20l, Fat 215l, IBC 1000l og Bulk transport.

Geoenergi / Tilbehør og installasjon