Kuldebærervæske

Bioetanol

Kuldebærervæske

Inneholder svensk bioetanol (produsert av lokalt dyrket hvete) som er denaturert og grønnfarget.

BRUKSOMRÅDE
Brukes som kuldebærervæske i geoenergisystem for å hindre frysing i kuldebærerkretsen. Bioetanol er i dag den absolutt vanligste løsningen for kjølebærere i Sverige.

PRODUKTINFORMASJON
Konsentrasjoner: Finnes både som konsentrert og som ferdigblandet.
Forpakninger: Dunk 25 l, fat 250 l, IBC 1000 l og bulktransport.

MILJØ OG SIKKERHET
Den akutte giftigheten for mennesker er lav. Lav giftighet for vannorganismer. Lett nedbrytbart. Bioakkumuleres ikke. Fermentert etanol gir intet nettotilskudd av CO2. Fornybar råvare.

Geoenergi / Tilbehør og installasjon