Fordelingsrør med innjusteringsventil

Fordeler for energikollektorer.

Fordelingsrør med innjusteringsventil

Fordelingsrør med innjusteringsventil og avlufter. Standardmål mellom tilkoblingene er CC 100 mm.
Fordelingsrøret prøvetrykkes og tetthetskontrolleres.

UNIK TILPASNING
Kontakt oss, så løser vi dine ønsker vedrørende utseende, ventiler, mål og antall tilkoblinger.

Geoenergi / Samlingsbrønner, skap og fordelingsrør