Fordelingsrør med kuleventil

Fordeler for energikollektorer.

Fordelingsrør med kuleventil

Fordelingsrør med kuleventiler og avlufter. Standardmål mellom tilkoblingene er 100 mm CC. Fordelingsrøret prøvetrykkes og tetthetskontrolleres.

UNIK TILPASNING
Kontakt oss, så løser vi dine ønsker vedrørende utseende, ventiler, mål og antall tilkoblinger.

Geoenergi / Samlingsbrønner, skap og fordelingsrør