Sjø- og jordvarmerør glatt

Tradisjonell energikollektor.

Sjø- og jordvarmerør glatt

PRODUKTINFORMASJON
Dimensjoner: 32 mm, 40 mm, 50 mm
Trykklasser: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 og PN16 SDR11
Materiale: PE100 og PE100RC

Lengden er tilpasset for optimal transport og enkel installasjon.

SERTIFIKAT
Rørene er produsert i samsvar med INSTA SBC 12201 EN 12201:2003, sertifikat 5159 NO.

Geoenergi / Kollektorer for jord-, sjø- og bergvarme