Sjø- og jordvarmerør TurboCollector®

Energikollektor med bedre ytelse.

Sjø- og jordvarmerør TurboCollector®

BEDRE YTELSE
TurboCollector er en patentert videreutvikling av en tradisjonell kollektor, med betydelig bedre varmeoverføringsegenskaper. Dette skapes gjennom en mer turbulent gjennomstrømning.

PRODUKTINFORMASJON
Dimensjoner: 32 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm
Trykklasser: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 og PN16 SDR11
Materiale: PE100 og PE100RC

Lengden er tilpasset for optimal transport og enkel installasjon.

Geoenergi / Kollektorer for jord-, sjø- og bergvarme