Glattkollektor

Tradisjonell energikollektor.

Glattkollektor

PRODUKTINFORMASJON
Dimensjoner: 32 mm, 40 mm, 50 mm
Lengder: 50–500 m
Trykklasser: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 og PN16 SDR11
Materiale: PE100 og PE100RC

Leveres med tilpasset returvekt fra fabrikk. Returbøyen er godt beskyttet. Lengden er tilpasset for optimal transport og enkel installasjon.

SERTIFIKAT
P-merking av RISE med godkjenningsnummer P SC0788-17 NO.
Rørene er produsert i samsvar med INSTA SBC 12201 EN 12201:2003, sertifikat 5159 NO.

Geoenergi / Kollektorer for jord-, sjø- og bergvarme