Vridspjällsventil

Avstängningsventil

Vridspjällsventil

Monteras på stamledningar i samlingsbrunnar, samlingsskåp och på fördelningsrör.

Geoenergi / Ventiler och kopplingar