Sjö- & Jordvärmerör Standard

Traditionell energikollektor.

Sjö- & Jordvärmerör Standard

PRODUKTINFORMATION
Dimensioner: 32mm, 40mm, 50mm
Tryckklasser: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 och PN16 SDR11
Material: PE100 och PE100RC

Längden är anpassad för optimal transport och enkel installation.

CERTIFIKAT
Rören produceras enligt INSTA SBC 12201 EN 12201:2003, certifikat 5029.

Geoenergi / Kollektorer för jord-, sjö- och bergvärme