GDPR - PRIVACY POLICY

MuoviTech - INTEGRITETSPOLICY (PRIVACY POLICY)

Den här policyn berättar hur och varför MuoviTech AB, org nr 556630-3003, Tvinnargatan 11, 507 30 Brämhult (nedan kallad MuoviTech) behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig.

Uppdaterad: 2018-05-20

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan identifiera en besökare som en specifik person baserat på t ex namn, adress, personnummer, mobilnummer, e-post etc. MuoviTechs webbplatser kan besökas anonymt utan att några personuppgifter samlas in och vi samlar inte in några uppgifter utan att besökaren frivilligt lämnar sina uppgifter. Besökaren kan alltid välja att inte lämna sina personuppgifter men vissa funktioner kan då bli obrukbara, t ex kan inte nyhetsbrev skickas utan att e-postadress anges.

VARFÖR SAMLAR VI IN INFORMATION

MuoviTech använder den insamlade datan för att kunna svara på frågor och ge information till rätt mottagare. Information som distribueras med hjälp av denna data avser MuoviTechs produkter och tjänster. MuoviTech säljer eller distribuerar inte personuppgifter vidare till andra parter för andra ändamål än MuoviTechs egna. MuoviTech sparar endast personuppgifter kopplat till personens professionella roll.

AVTAL

I de fall som MuoviTech har ett avtalsförhållande med motparten, t ex kund-leverantör eller partner så sparas personuppgifter i den omfattning som behövs för att fullfölja förpliktelserna i avtalet (t ex produktsupport) samt att informera motparten om förändringar i MuoviTechs produkter, erbjudande eller verksamhet.

UPPDATERA UPPGIFTER

Önskar du få dina uppgifter så anmäler du detta till gdpr.se@muovitech.com

ATT BLI GLÖMD

Önskar du få dina uppgifter raderade så anmäler du detta till gdpr.se@muovitech.com Vi kommer då radera dina personuppgifter efter validering av identitet och att inga lagliga aspekter hindrar oss från att göra detta.

COOKIES

Vi använder cookies!
En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.