Korek

Do studzienek geotermalnych i wodnych

Korek

ZASTOSOWANIE
Montaż bezposrednio na sondzie podczas instalacji, w celu uszczelnienia przestrzeni między rurami sondy a ścianą odwiertu. Stosuje się w przypadku występowania wody artezyjskiej oraz w celu zapobiegania mieszaniu się różnych warstw wody gruntowej.
Uszczelnienie za pomocą gumy pęczniejącej.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Rozmiary odwiertu: 4,5" i 5,5"
Rozmiary sondy: 32-50 mm

Geotermii / Akcesoria i instalacja