MuoviTerm

Wypełniacz do odwiertów

MuoviTerm

ZASTOSOWANIE
Poprawne wypełnienie odwiertu gwarantuje jego właściwy, najniższy opór termiczny.
MuoviTerm jest produktem ekologicznym, może być stosowany w bezpośredniej strefie ochrony ujęcia wody pitnej.Zastosowane minerały ilaste zapewniają elastyczność i wysoką szczelność. Wybór odpowiednich spoiw gwarantuje odporność na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne wody, w tym również na siarczany. Mieszankę charakteryzuje wysoka przewodność cieplna (~ 2,0 W/mK).

ZALETY
Zapewnia optymalne przewodnictwo ciepła i zabezpiecza sondę przed nierównomiernym obciążeniem,
Zapewnia równomierny kontakt pomiędzy ścianami otworu a wymiennikiem z nośnikiem ciepła,
Izoluje warstwy geologiczne zapobiegając niekontrolowanym przepływom i wzajemnemu mieszaniu się wód podziemnych,
Chroni instalację podziemną przed uszkodzeniem,
Łatwy w użyciu, mieszany wyłącznie z dodaniem wody,
Utrzymuje stałą objętość,
Wysoka odporność chemiczna,
Odporność na działanie wody,
Bezpieczny do stosowania w strefach ochrony wód gruntowych.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI DO WYPEŁNIENIA ODWIERTU
Przygotowanie materiału do wypełnienia polega wyłącznie na wykonaniu zawiesiny wodnej.
Po zmieszaniu Muovitermu z wodą otrzymujemy gotową do pompowania mieszankę.
Idealną mieszaninę otrzymamy dodając 15l H20/25 kg MuoviTerm.
1m3 gotowej mieszanki = 1050kg MuoviTerm + 631 l H20.
MuoviTerm miesza się w mieszalniku z pompą, tak aby uzyskać jednorodny materiał, wtłaczany przy pomocy rury PE od dołu do góry odwiertu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lepkość (t0)= 50-70 s, odstój wody < 2,0%.
Gęstość gotowej mieszanki ≈ 1650 kg/m3
Absorpcja wody <1,0%
Przewodność cieplna: λ ≈ 2,0 W/mK,
Dostępne w workach 25 kg,
Należy przechowywać w suchym miejscu.

KALKULATOR OBJĘTOŚCI MUOVITERM
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Geotermii / Akcesoria i instalacja