MMA Midor

Balanseringsinstrument.

MMA Midor

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Midor är konstruerad för att skapa hydronisk balans i värme- och kylsystem. Den kan användas för mätning av tryck och flöde i ett system.

PRODUKTINFORMATION
Midor är balanseringsinstrumentet du styr via din android eller apple enhet. Du kan mäta tryck och flöde.
Med Midor är nästan allting möjligt. På MMA har vi utvecklat egna applikationer i mjukvaran, där du kan se aktuell ventilauktoritet eller kontrollera kretsars enskilda tryckfall. Mjukvaran finns alltid tillgänglig på play.google och i appstore.
Midors höga noggrannhet gör att vi kan rekommendera mätningar ner till 2 kPa. Detta bidrar till energieffektiv balansering.
Midor har ett antal viktiga funktioner som gör systemet enkelt att använda.
Midor en mätenhet för mätning av tryck och flöde, och en beräkningsenhet för visning av resultat och analys av data.
Mätenheten är mycket robust och har en kraftig ram. Inuti mätenheten finns en hydronisk del med en integrerad differenstrycksgivare vars värden används för exakt digital databehandling.
Flödesmätaren korrigerar automatiskt flödet för olika typer av medier som mäts, till exempel köldmedium i kylsystem.

OBS!! Midor tål inte frost. Se till att alltid förvara din enhet frostfritt.

HUVUDFUNKTIONER
• Separata enheter för tryckmätning, flöde och tryck visas i app för Android eller Apple enhet. Kommunicerar via Bluetooth.
• Noggrann tryckmätning med kalibrerad differenstrycksgivare och hög upplösning.
• Hydronisk bypass för exakt mätning av små differenstryck.
• Att arbeta med projekt.
• Programmerbart autonomt loggningsläge.

INNEHÅLL
• Givare- Mäter differenstryck.
• Slangar 0,5 m.
• 2 st mätnålar.
• Väska.

Geoenergi / Svetsar, maskiner och verktyg