Zawór kulowy z gwintem wewnętrznym

Zawór kulowy z gwintem wewnętrznym

ZASTOSOWANIE
Zawór odcinający z rączką

Stosowany w systemach rozdzielaczowych Muovitech w opcji wyposażenia dodatkowego. W tym celu skontaktuj się z działem handlowym.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Dostępne średnice: 1/1/4`, 1/1/2`, 1`, 2`

Geotermii / Zawory i zlacza