WITAJ SZWECJO! / WELCOME SWEDEN!

Zbieraj flagi i wymieniaj na nagrody. Nagroda główna wycieczka do Szwecji.

WITAJ SZWECJO! / WELCOME SWEDEN!

Nagrody do zdobycia:


1. ZŁOTO - zbierz 200 flag
Weekend w Sztokholmie dla dwóch osób (wartość nagrody 1.500 €) Przeloty, zakwaterowanie, przewodnik.

2. SREBRO - zbierz 100 flag
Rower MuoviTech style (wartość nagrody 500 €)
3. BRĄZ - zbierz 50 flag
Tablet z systemem android (wartość nagrody 200 €)

PRZEŚLIJ ZEBRANE FLAGI NA PONIŻSZY ADRES Z DOPISKIEM "WITAJ SZWECJO!"Pionowe wymienniki gruntowe TurboCollector MuoviTech (grupa 1):
- DN 32 (powyżej 100 metrów): 1 flaga
- DN 40 (powyżej 100 metrów): 1 flaga
- DN 45 (100-150 metrów): 1 flaga
- DN 45 (160-200 metrów i wzwyż): 2 flagi

Systemy rozdzielaczowe MuoviTech (grupa 2):
-flaga za każde wydane 1.000 zł netto w obrębie grupy 2.

REGULAMIN PROMOCJI:
Zawieszki w kształcie flag Szwecji, dołączane będą do wszystkich pionowych wymienników gruntowych MuoviTech Turbocollector o długościach powyżej 100 metrów oraz systemów rozdzielaczowych MuoviTech. Kampania promocyjna rozpocznie się 15 grudnia 2018 roku. Zakończenie czasu trwania kampanii 29 marca 2019. Czas na realizacje dostarczenia nagród do Zwycięzców, wynosi 90 dni kalendarzowych od zakończenia kampanii. Czas na odbiór nagród SREBRO i BRĄZ oraz ich wykorzystanie w przypadku nagrody ZŁOTO, wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez firmę Muovitech, nagrody jako gotowej do odbioru.

ŻYCZYMY POWODZENIA!

Collect flags and exchange for prizes. The main prize trip to Sweden.

Prizes to be won:


1. GOLD - collect 200 flags
Weekend in Stockholm for two people (the value of the prize is 1,500 €) Flights, accommodation, guide.

2. SILVER - collect 100 flags
MuoviTech style bike (prize value 500 €)

3. BRONZ - collect 50 flags
Android tablet (200 € prize value)

SEND THE COLLECTED FLAGS FOR THE FOLLOWING ADDRESS WITH THE POSTSCRIPT "WELCOME SWEDEN!"Vertical TurboCollector MuoviTech ground heat exchangers (Group 1):
- DN 32 (above 100 meters): 1 flag
- DN 40 (over 100 meters): 1 flag
- DN 45 (100-150 meters): 1 flag
- DN 45 (160-200 meters and up): 2 flags

MuoviTech manifolds systems (group 2):
-flag for each PLN 1,000 net spent within product group 2.

PROMOTION RULES:
Sweden flag pendants will be attached to all MuoviTech vertical Turbocollectors with their lengths over 100 meters plus to MuoviTech manifolds systems. The promotional campaign will start on December 15th, 2018. Completion of the campaign duration March 29th, 2019. Time for the delivery of prizes to the winners is 90 calendar days from the end of the campaign. The time of prize collection by winners (SILVER and BRONZE) and the use in the case of the GOLD award is 30 calendar days (for all cases) from the date of notification by Muovitech, the prize as ready for collection.

GOOD LUCK!

MuoviTech Polska Sp. z.o.o.
ul. Wimmera 31, 32-005 Niepolomice, Poland

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami oraz promocjami!

KLIKNIJ TUTAJ