Rørskrape

Rørskrape

BRUKSOMRÅDE
Brukes før sveising av plastrør. Før rørene sveises, må det ytterste sjiktet på rørene skrapes bort.

Geoenergi / Sveiser, maskiner og verktøy